slhrende

  Funkcionalno urbano območje FUA MB

  Funkcionalno območje reuse parka MB (FUA)

  Legenda

  SIMBOL

  VLOGA

  OPIS

  FUA LJ FUA MB

  cpu popravila

  POPRAVILA

  Zemljevid servisnih delavnic, mojstrov popravil. Na tem zemljevidu lahko najdete ponudnike, ki popravljajo, obdelujejo ali obnavljajo vaše najljubše predmete in lokacije, kjer si lahko izposodite ali kupite uporabljene predmete.

  yes yes
  cpu ministrstvo

  MINISTRSTVA

  Krovna ministrstva so pomembni deležniki.

  yes  
  cpu izobrazevanje

  IZOBRAŽEVANJE

  Na karti najdete pomembne javne zainteresirane strani, kot so javne izobraževalne ustanove in Gospodarska zbornica

  yes yes
  cpu vrecka

  TRGOVINE BREZ EMBALAŽE

  Trgovine brez embalaže, kjer lahko kupite določene izdelke brez embalaže - prinesete svoje ali pa jih je mogoče vrniti. Zemljevid mlekomatov ni vključen.

  yes

  yes

  cpu reciklaza

  CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

  Na zemljevidu lahko vidite nov in sodoben center za ravnanje z odpadki

  yes  
  cpu vkljucujoca druzba

  VKLJUČUJOČA DRUŽBA

  Vključujoča družba in trajnostna prihodnost, kjer se gradi skupnost podjetij, organizacij in posameznikov in kjer se ustvarja vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse ter možnost druženja in oblikovanja zavesti trajnostne družbe.

  yes yes
  cpu cpu

  REUSE CENTER

  CPU je neprofitno socialno podjetje. Posebne dejavnosti ponovne uporabe so diagnostične, priprave za ponovno uporabo, popravila, izdelki za recikliranje, izvajanje delavnic za usposabljanje mladih, usposabljanje za ranljive skupine

  yes  
  cpu ustanove USTANOVE Občina, zbornice, agencije, združenja. yes yes
  cpu sortirnica SORTIRNICA ODPADKOV Obdelava mešanih komunalnih odpadkov   yes
  cpu repair REPAIR CAFE Repair cafe dogodki yes  

  Deležnike na E-karti smo označili z različnimi simboli, saj vsak simbol predstavlja različno vlogo (popravila, trgovino brez embalaže, vključujočo družbo, ustanove in center za ravnanje z odpadki).

  Občina Maribor je trajnostno usmerjeno mesto, katero želi preoblikovati družbeno zavesti in življenjski stil občanom. Zato se je odločilo, da se kot Twinning partner vključi v projekt SURFACE (Smart Urban Reuse Flagship Alliances in Central Europe) program Interreg Central Europe, kateri se izvaja pod okriljem CENTRA PONOVNE UPORABE D.O.O, SO.P..

  V okviru partnerstva se je oblikovalo »Funkcionalno urbano območje - park za ponovno uporabo« katerega smo prikazali na E-karti.

  Na E-karti so predstavljeni deležniki kateri prispevajo k zagotavljanju storitev in izdelkov, kot so mala tržnica, ponudba brez embalaže, izobraževanja, izmenjave izdelkov, ekološke storitve, trajnostna mobilnost, nove paradigme odpadkov, platforme za izmenjavo izdelkov, popravljalnice, zbirna mesta za prevzem izdelkov v ponovno uporabo in popravila.

  Pri vzpostavitvi  in trajnosti »parka ponovne uporabe Maribor« bodo imeli pomembno vlogo: 

  • Mestna občina Maribor,
  • Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
  • Mariborska razvojna agencija in
  • Združenje socialna ekonomija Slovenija,

  saj želijo prispeva h gradnji družbeno odgovorne skupnosti, ki bo na območju FUA Maribor nudila trajnostni način življenja. Prav tako bodo informirali splošno javnost o pomenu zagotavljanja storitev in izdelkov z nizkim ekološkim odtisom in potencialom ponovne uporabe.

  Mariborsko komunalno podjetje Snaga d.o.o. se  zelo prizadeva, da bi v mestu ustvarili manj odpadkov, oz. iz odpadkov ustvarili  čim več novih uporabnih predmetov.

  1. S svojim prizadevanjem so pričeli pri najmlajših - Okoljsko ozaveščanje poteka v vrtcih, osnovnih šolah in srednje šolah. V okviru ozaveščanja izvajajo različne dejavnosti: pogovorne urice, ekološke delavnice obisk smetarske ekipe, obisk maskote Duško, ne zavrzi me, voden ogled zbirnega centra, voden ogled sortirnice in predavanje na področju okoljske vzgoje.
  1. Sodelovanje z lokalno skupnostjo – dogodek DRUGA PRILOŽNOST, kjer lahko prodate oz. izmenjate oblačila, opremo in ostale predmete. V sklopu sodelovanja potekajo tudi razne delavnice – šivanje vrečk iz odpadnega tekstila, popravljalnice, brušenje nožev, škarij, itd.

  Da bi svoje prizadevanje približali čim večjemu številu prebivalcev Maribora sodelujejo z mediji, radijskimi postajami ter so aktivni na družabnih omrežjih.

  Mestna občina Maribor je meseca februarja 2020 vložila predlog spremembe  oz. novega  odloka  o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor, v katerem je med drugim dodala  nov cilj ravnanja z odpadki, ki predvideva različne ukrepe  ozaveščanje in vzpodbujanje ponovne uporabe ali popravila ustreznih zavrženih izdelkov ali njihovih delov. Prav tako je v novem odloku dodana določba, ki opredeljuje obvezo izvajalca javne gospodarske službe, da v zbirnih centrih zagotavlja  ureditev prostora , ki omogoča izvajalcu priprave  za ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za ponovno uporabo in jih prevzame v nadaljnjo uporabo.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook