slhrende

  2022 07 logoti uvodna

  Norveški finančni mehanizem – program:
  BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE

  Neposredni učinek programa:
  IZVEDENI UKREPI KROŽNEGA GOSPODARSTVA

  Trajanje projekta (24 mesecev)
  1.5.2022 – 30.4.2024

  studioKroG

  Studio Krožnega gospodarstva

  Studio of Circular Economy

  Investicija poteka na lokaciji CPU Slov. Konjice  - Tattenbachova ulica 5d in CPU Rogaška Slatina, Zbirni center OKP Rogaška Slatina

  KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA

  Projekt »studioKroG« ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov uporabe zavrženih ladjskih  kontejnerjev v poslovne, bivalne, turistične in humanitarne namene. Kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja prednostno usmeritev v državi, je zaradi pomanjkanja razumevanja možnosti krožne rabe virov v praksi ponovna uporaba zavrženih materialov in ladijskih zabojikov še vedno problem.  Pojavljajo se številna vprašanja zaradi napačno uporabljenih določb prostorske in gradbene zakonodaje, ki jih določajo prostorski akti. Ker je trend industrializacija gradbeništva, kjer se vključuje mobilne objekte v prostor, je vloga projekta še toliko večja, saj bo prispeval k rešitvi problemov in nejasnosti uporabe zakonodaje tako investitorjev kot lokalnih skupnosti, hkrati pa poenotil razumevanje ter ravnanje upravnih organov in pooblaščenih strokovnjakov.

  S pristopom uporabe zavrženih ladijskih kontejnerjev ali mobilnih enot bomo  s krožno rabo virov  presegli obstoječo prakso, kjer se še vedno daje prednost novogradnjam in »novi« opremi, saj obstoječa gradbena zakonodaja še ne vključuje krožnega pristopa rabe virov. Projekt »studioKroG« ponuja konkretno implementacijo novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in dokazuje, da lahko v vsakdanjem življenju s potrošnjo in uporabo »re-use« izdelkov, ki jih je mogoče znova uporabiti in popraviti, pretrgati tesno povezavo med gospodarsko rastjo in rabo virov.

  Splošni cilj projekta je s povečanjem ponovne uporabe in dizajnom odpadkov zmanjšati pritisk na potrebe po deviških materialih in emisije TGP. Specifični cilji so naslednji:

  • izboljšati sodelovanje skupnosti za uveljavljanje načel krožne rabe virov,
  • povečati razumevanje krožnega gospodarstva s ponovno uporabo in eko-dizajnom z vzpostavitvijo studia krožnega gospodarstva in
  • zmanjšati porabo deviških materialov na pilotnim primeru studioKroG.

  Ker bi krožno gospodarstvo lahko zmanjšalo emisije TGP za 39% (vir: energetika.net), obstaja ogromen potencial na strani gospodinjstev in industrije, vendar je prenizka osveščenost in premalo praktičnih (spo)znanj, ki bi motivirale pri odločitvi za krožne pristope. Projekt ima pomembno vlogo pri večji materialni učinkovitosti, saj bodo uporabljeni samo odpadki kot viri. Za postavitev studia krožnega gospodarstva (studio) bodo uporabljeni zavrženi ladijski kontejnerji z novo, navdušujočo in prepričljivo vsebino prikaza možnosti ponovne uporabe in design odpadkov v celostnem pogledu krožnega gospodarstva. Studio bo tako prvi (mobilni) objekt prikaza možnosti 100% uporabe odpadkov namesto  uporabe deviških materialov. Celotni krožni kompleks ozelenjenih zabojnikov na zunanjih stenah bo hkrati prikaz spodbujanja zelenih površin in cvetočih rastlin za divje opraševalce.

  Projekt bo z uporabo inovativnega pristopa, da uporabimo samo to, kar že obstaja, odprl povsem novo dimenzijo in vprašanje še zlasti v sedanji energetski in gospodarski krizi pomanjkanja surovin, ki smo jim priča . Rezultate povečanja uveljavljanja načel krožnega gospodarstva bomo dosegli z aktivnostmi kot sledi:

  • vzpostavitev partnerskega in medsektorskega sodelovanja za povečanje krožnega ravnanja v praksi,
  • ponovno uporabo in design odpadkov za zmanjšanje rabe virov,
  • pilotni pristop k prehodu v krožno gospodarstvo za nove priložnosti in
  • investicija v pilotni mobilni objekt iz ladijskih kontejnerjev, opremljen izključno po principu ponovne uporabe in industrijske simbioze.

  StudioKroG kot pilotni projekt temelji na dejstvu, da rešitev podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ni v omejevanju in prepovedovanju, ampak, da spodbudimo družbeno odgovorno podjetništvo in vzpostavimo novo »tekmovalnost« v družbi, lokalnih skupnostih v smislu kako živeti in ustvarjati z čim manjšo porabo virov in energije. Investicija vzpostavlja inovativne načine sodelovanja med različnimi deležniki (javni/zasebni, (socialno) podjetništvo in javna podjetja, izobraževalne institucije, javnost) na lokalni/nacionalni ravni, omogoča krožne modele poslovanja s transformacijo odpadkov v uporabne, kjer se ne bodo uporabljali deviški materiali. Projekt  je zasnovan tako, da bodo ciljne skupine spremljale preobrazbo odpadkov v namen funkcionalne rabe in sinergijskih učinkov.  Koristi od investicije bodo imele lokalne skupnosti, podjetja, končni uporabniki in država. Investicija bo omogočala motivacijo ciljnih skupin za praktični in izkustveni prikaz »reuse« in krožnega gospodarstva tako v času izvajanja projekta kot po zaključku projekta. Praktičnih dokazov o pomenu krožnega gospodarstva na konkretnih primerih je namreč premalo, zato ljudje ne zaupajo v realnost obvladovanja podnebnih sprememb in nujne ukrepe na tem področju. To bo prvi tovrstni projekt, ki bo v praksi dokazal, da je krožno gospodarstvo mogoče izvajati že pri vsakem posamezniku in da je realnost uspeha ravno v močni vlogi družbenega vzorca, ki se oblikuje najprej v posamezniku, družini in skupnosti. Investicija bo postala tudi vsestransko zanimiva, tako za učne, edukacijske, kot za podjetniške namene, kakor tudi za trend  »waste design« v namen uporabe prikaza trajnostnega turizma, info točk, raziskovalne in podjetniške namene, poceni bivalne enote za mlade ali starejše, prostorske rešitve za migrante,  idr.).

  Vodilni partner      ZRS BISTRA PTUJ

  Partnerji projekta: CPU, OKP Rogaška Slatina, RRC Ormož, FONIX

   

  Studio Krožnega gospodarstva

  Projekt »Studio Krožnega gospodarstva« sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR. Namen projekta je razvoj inovativne zelene rešitve s celovitim pristopom ponovne uporabe in eko-dizajnom odpadkov za zmanjšanje porabe deviških materialov in povečanje razumevanja krožnega gospodarstva.

  Studio of Circular Economy

  The »Studio of Circular Economy« benefits from a EUR 776.975,00 grant from Norway. The aim of the project is to develop an innovative green solution with a comprehensive reuse approach and waste eco-design to reduce the consumption of virgin materials and increase understanding of the circular economy.

  2022 07 pdf

   

   

   


  Akronim projekta: studioKroG

  Projekt studioKroG (ATP22) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

  Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj, Slovenija

  Projektni konzorcij:

  • Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., Slovenija
  • OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Slovenija
  • Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Slovenija
  • FONIX, Norveška

  Celotna vrednost projekta: 776.975,00 EUR

  Vrednost sofinanciranja: 776.975,00 EUR

  Trajanje projekta: 1. 5. 2022 do 30. 4. 2024


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook