SA - Pikapolonica / Aktivnosti

  Zaradi omejitev druženja in ukrepov Covid-19 poteka 2. faza III. Modul projekta Pikapolonica v skladu s prilagoditvenim načrtom na daljavo. Na lokaciji Ormož je v skupini še 5 udeležencev, ki še niso prispeti do pozitivnega izhoda.

  Projekt  Živa sreča – Pikapolonica se uvršča med projekte socialne aktivacije in poteka na območju Ptuja in Ormoža, ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti in EU socialmnega sklada. Projekt poteka 30 mesecev, izvajata ga Center ponovne uporabe v Ormožu, na Ptuju pa Ljudska univerza Ptuj. 

  Projekt »Pikapolonica«  prinaša novo dimenzijo v razmišljanju o omejenosti planeta in naravnih zakonih, ki bi jih morali bolj upoštevati pri načrtovanju dejavnosti v prostoru, tako pri zasnovi novih izdelkov kot storitev, pri čemer v reševanje sodobnih družbenih izzivov vključuje dolgotrajno brezposlelne. Izziv, ki ga prikazujemo v projektu je, da se na območju Ormoža in Ptuja nahaja velik naravni park, to so Ormoške lagune in Ptujsko jezero, kje so zaščiteni habitati, kjer izumirajo mnoge rastlinske in živalske vrste, med njimi tudi avtohtona sedempika pikapolonica.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Prevod / Jezik

  slhrenfrdeit

  Facebook