Izveden  in nadgrajen je program izobraževanja in usposabljanja, pri čemer smo krepili znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam na območju LAS UE ORMOŽ. Program vključuje različne ciljne skupine in prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb, ki so realnost in teh znanj kronično primanjkuje. Program se je izvajal po predpisanih sklopih tako, da so potekale aktivnosti v obliki praktičnih simulacijskih prikazov na način dosega širše skupnosti. Posamezne aktivnosti so potekale na celotnem območju LAS UE Ormož.


  V  sklopu projekta NEBO IN ZEMLJA, ki poteka v okviru LAS, UE Ormož, CPU Ormož vabi k sodelovanju na področju uvajanja novih tujih praks s promocijo dejavnosti na področju trajnostnih izdelkov in storitev.

  treeday app

  https://www.treeday.net/

  Pri prenosu dobre prakse iz tujine ter oblikovanju in uveljavljanju novih rešitev in predlogov za trajnostno in nizkoogljično družbo boste spoznali, kako je mogoče povečati prepoznavnost z brezplačnim vpisom v aplikacijo TREEDAY.

  Vsled potrošništva, ki dnevno povzroča ogromno izgubo virov z nastajanjem odpadkov (poraba energije), onesnaževanjem voda, povzročanjem emisij, je potrebno bolj učinkovito uporabljati dobre prakse, ki so že na voljo in ki imajo potencial, da jih uporabniki tudi spoznajo. 


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Prevod / Jezik

  slhrende

  Facebook