slhrende

  Usposabljanje in delovna rehabilitacija

  Iskanje

  Partnerji

  logo EU ESSlogo RS mddsz

  1. člani socialnega podjetja so osebe, ki imajo v socialnem podjetju upravljavske pravice, kot so ustanovitelji socialnega podjetja, lastniki socialnega podjetja, kadar imajo v socialnem podjetju osebe lahko lastniške deleže, in osebe, ki so vstopile v članstvo socialnega podjetja, kadar je socialno podjetje članska organizacija;

  2. dejavnosti socialnega podjetništva so dejavnosti, ki zagotavljajo ponudbo proizvodov in storitev, s katerimi je mogoče dosegati enega ali več ciljev iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, pri čemer spodbude in olajšave iz javnih sredstev socialnim podjetjem, ki izvajajo dejavnosti socialnega podjetništva, ne smejo predstavljati izkrivljanja konkurence;


  Učne delavnice so namenjene pridobivanju splošnih kompetenc in krepitvi delovno specifičnih kompetenc, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine povabila, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje jim ne omogočajo neposredne zaposlitve. S tem Učne delavnice preprečujejo socialno izključenost in revščino brezposelnih oseb, ter povečujejo njihove zaposlitvenih možnosti.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook