slhrende

  Mednarodno sodelovanje

  Iskanje

  Partnerji

  logo EU ESSlogo RS mddsz

  Mednarodno sodelovanje

  SLOVENIJA V EU MREŽI REUSE CENTROV

  V sklopu projekta USE – REUSE, ki sta ga sofinanciralal Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z vodilnim partnerjem Okoljsko raziskovalnim zavodom s partnerji in pridruženimi partnerji je Center ponovne uporabe kot produkt projekta zagotovil trajnost tudi s članstvom v mednarodni RREUSE mreži (http://www.rreuse.org/about-us/members/). Člani mednarodne mreže RREUSE si delijo skupne vrednote kot so varovanje okolja, boj proti revščini in socialna integracija težje zaposljivih oseb na trg dela. Zasedanje članov upravnega odbora mednarodne mreže je potekalo 29.9. in 30.9.2011 v Bilbao (Španija).

  Namen vključitve v mednarodno mrežo RREUSE je izmenjava izkušenj, skupna promocija trajnostnega razvoja in vključitev slovenske mreže REUSE centrov v evropsko RREUSE mrežo. Naj spomnimo, da je prvi REUSE center kot Center ponovne uporabe začel delovati v Rogaški Slatini pod idejnim vodstvom dr. Marinke Vovk. Center ponovne uporabe zaposluje težje zaposljive osebe.

  MREŽA REUSE CENTROV V EVROPI (RREUSE)

  RREUSE je evropski okvir za socialna podjetja z dejavnostmi ponovne uporabe, popravil in recikliranja. Člani RREUSE so nacionalne in regionalne mreže socialne ekonomije, ki združujejo tako socialne kot okoljske cilje.

  V mreži RREUSE s sedežem v Belgiji je približno 42.000 zaposlenih s polnim delovnim časom in več kot 120.000 prostovoljcev, ki delajo v 19 državah in v 10-ih državah članicah. Čeprav se lahko pravne strukture v nacionalnih kontekstih razlikujejo, imajo člani RREUSE mreže skupne vrednote, kot so varovanje okolja, storitve za skupnost, boj proti revščini in socialna vključenost prikrajšanih ljudi nazaj na trg dela in v družbo kot celoto. Poleg socialnih in okoljskih ciljev te pobude omogočajo uporabo odpadkov kot virov, nakup izdelkov iz REUSE po dostopnih cenah in zagotavljajo nujne dobrine za gospodinjstvo in skupine z nizkimi dohodki, kar prispeva k zmanjševanju revščine in hkrati k razvoju novih delovnih mest na področju ponovne uporabe.

  RREUSE spodbuja trajnostni razvojni model, ki upošteva naslednje tri stebre:

  • Varstvo okolja: preprečevanje nastajanja odpadkov in trajnostno gospodarjenje z nastalimi odpadki.
  • Socialne enakosti: družbene dejavnosti kot so vključevanje težje zaposljivih na trg dela in dostopnost do blaga.
  • Ekonomska upravičenost: ustvarjanje delovnih mest in možnosti za usposabljanje.

  Glavne dejavnosti članov mreže RREUSE so:

  • Zbiranje rabljene opreme, popravila in ponovna uporaba električnih in elektronskih izdelkov, malih gospodinjskih aparatov (OEEO), pohištva in kosovnih materialov, športne in otroške opreme, knjig, igrač in druge opreme;
  • Inovativna obnova, redesign, delo po naročilu za znane naročnike;
  • Zbiranje, razvrščanje, diagnostika in prerazdelitev tekstilnih izdelkov;
  • Kampanije ozaveščanja, sodelovanje v mednarodnih projektih, izmenjave najboljših praks ter podpora podjetjem za uresničevanje prednostnega reda ravnanja z odpadki.

  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook