slhrende

  Kotički ponovne uporabe

  Iskanje

  Partnerji

  logo EU ESSlogo RS mddsz

  Kotički ponovne uporabe

  Razlog za vzpostavitev kotička ponovne uporabe v zbirnem centru direktiva 2008/98/es evropskega parlamenta in sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih določa obvezno izvajanje ponovne uporabe in uporabo odpadkov kot virov.

  Hierarhija ravnanja z odpadki

  Kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi se uporablja naslednja hierarhija ravnanja z odpadki:

  • preprečevanje nastajanja;
  • priprava za ponovno uporabo;
  • recikliranje;
  • druga predelava, npr. energetska predelava in
  • odstranjevanje.

  Krovna Direktiva 2008/98/ES o odpadkih v skladu s sporočilom Komisije z dne 27. maja 2003 z naslovom „Tematska strategija o preprečevanju nastajanja in recikliranju odpadkov“, v kateri je navedena potreba po presoji obstoječih opredelitev predelave in odstranjevanja ter potreba po splošno uporabni opredelitvi recikliranja, ter v skladu z izhodišči o potrebi po recikliranju odpadkov iz Šestega okoljskega akcijskega programa EU 1600/2002/ES v 11. členu določa naslednje cilje varstva okolja:

  V Direktivi o odpadkih je nakazano, da se bo v prihodnje tudi Slovenija morala približati »družbi recikliranja«, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporablja odpadke kot vire, zato je smiselno opredeliti vlogo obstoječih zbirnih centrov v funkciji zagotavljanja odpadkov kot virov. Opredelitev odpadka predstavlja najpomembnejši del varstva okolja, saj le-ti postajajo viri, zato je potrebno zagotoviti možnosti za spreminjanje toka odpadkov iz odstranjevanja v uporabo. V ta namen je potrebno poleg infrastrukture zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo zaposlenih na področju ravnanja z odpadki in bistveno višjo informiranost splošne javnosti. Glavne gonilne sile evropske porabe virov so gospodarska rast, tehnološki napredek in spreminjajoči se vzorci porabe in proizvodnje (www.eea.europa.eu/sl/themes/waste/about-waste-and-material-resources).

  2018 koticki 02


  Kotički za ponovno uporabo so funkcionalno urejeni v obstoječih zbirnih centrih v bivalnih kontejnerjih z namenom začasnega skladiščenja izdelkov, ki bi bili oddani socialnemu podjetju CPU d.o.o., SO.P. v ponovno uporabo. Ob prevzemu  se bo prevzeta oprema stehtala, CPU d.o.o., SO.P. na osnovi pridobljenega OVD potrdi evidenčni list za kategorije kosovnih materialov, oddane v ponovno uporabo.

  Lokacije:

  • Kotiček ponovne uporabe Miklavž na Dravskem polju (ZC Miklavž na Dravskem polju)
  • Kotiček ponovne uporabe Zreče (ZC Zreče)
  • Kotiček ponovne uporabe Lenart (ZC Lenart)
  • Kotiček ponovne uporabe Slovenske konjice (ZC CERO)
  • Kotiček ponovne uporabe Šmarje (ZC Šmarje)

  2018 koticki Zemljevid

  Novo v Vojniku – zbirni center ARCLIN v procesu transformacije zavrženega bivalnega kontejnerja v kotiček ponovne uporabe

   

  OKOLJSKA ODGOVORNOST V PRAKSI

  Ob svetovnem dnevu okolja vas vljudno vabimo na predstavitveni dogodek prikaza ponovne uporabe in vzpostavitev eko kotička ponovne uporabe  

  • v sredo, 6. junija 2018, ob 10. uri
  • na lokaciji Zbirnega centra Vojnik v Arclinu.

  Imate tudi vi še uporabne izdelke in ne veste, kam z njimi, saj jih sami ne potrebujete več? Odslej bo voljo kotiček ponovne uporabe, kjer je mogoče oddati še uporabne izdelke in se naučiti trikov in skrivnosti, ki odpadke spremenijo v trendovske izdelke. To vam bodo prikazali mojstri Centra ponovne uporabe na praktičnih primerih, od obleke do omar.

  Letošnji svetovni dan okolja izpostavlja etični vidik pri nakupovanju izdelkov v plastični embalaži za enkratno porabo, ki povzroča velike težave pri onesnaževanju oceanov. Predstavitveni dogodek  zato ozavešča o pravilnem modelu porabe virov, ki se mora začeti že v vsakem domu in lokalni skupnosti. Dejstvo, da bi se bo svetovna poraba naravnih virov do leta 2050 potrojila, zato zahteva umik zastarelega modela porabe virov in sistemsko podporo krožnemu načinu ponovne uporabe, kjer z obstoječimi viri ustvarimo več.

  Program bodo popestrili: Joškova banda iz TKD Globoče in otroška folklorna skupina OŠ Vojnik.  

  Veselimo se srečanja z vami.

  Kam oddati odvečne izdelke?

  V  Zbirnem centru Vojnik je od junija dalje Eko kotiček ponovne uporabe, ki deluje v sodelovanju z Občino Vojnik, Simbio j.p. ter Centrom ponovne uporabe Vojnik. V času delovnega časa lahko oddate izdelke, ki jih več ne potrebujete in so še vsaj delno ohranjeni, na primer manjše kose pohištva, male gospodinjske aparate,  računalniško opremo,  opremo za dom in prosti čas, oblačila, knjige, igrače, kolesa, športno opremo – skratka vse, kar se še lahko popravi, je funkcionalno in še vsaj delno uporabno. V CPU Vojnik bodo izdelke popravili, pripravili za vnovično uporabo in dali naprodaj po simbolični ceni. S tem dajemo sistemsko podporo krožnemu načinu ponovne uporabe, kjer z obstoječimi viri ustvarimo več.

  Delovni čas Zbirnega centra Vojnik

  • torek: 15.00-19.00
  • četrtek: 14.00-19.00 (15. mar.-15. nov.)
  • četrtek: 14.00-18.00 (16. nov.-14. mar.)
  • sobota: 8.00-12.00

  2018 06 zc arclin 04   2018 06 zc arclin 01  2018 06 zc arclin 02
  2018 06 zc arclin 03 


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook