CPU Trebnje (CPU kotiček)

  logo-prog-pod   logo-kmetijski-sklad   logo-las

  cpu logo

  logo komunala trebnje

  Kratek opis operacije, namen operacije in finančna podpora, vključno z njenimi cilji in rezultati:

  V okviru operacije »INTELIGENCA ROK«, ki jo sofinancira EKSRP, Podukrep 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, z namenom uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS STIK, želimo povečati ozaveščenost o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine na območju LAS prav z inteligenco rok.


  logo-prog-pod   logo-kmetijski-sklad   logo-las

  cpu logo

  logo komunala trebnje
   Pričakovani rezultati operacije

  OPERACIJA »INTELEGENCA ROK«

  Rezultati operacije

  • 1 nova zaposlitev do 30.5. 2018-dokazilo M1, Melita Šterbenc
  • 8 izvedenih izobraževanj / usposabljanj do 30.5. 2018: dokazila o izvedbi: dejansko 17 izvedb zaradi velikega interesa ciljnih skupin
  • 8 izvedenih delavnic  do 30.5. 2018;  dejanska izvedba: 15 demonstracijkih delavnic, 12 medgeneracijskih, 15 animacijskih (zaradi potrebe in manjših skupin, ki so izvajale praktične aktivnosti ponovne uporabe)
  • 1000 udeležencev aktivno vključenih v promocijske aktivnosti na območju LAS, 4 občine   do 30.5.2018; dokazilo= 1292 obveščenih  in aktivno vključenih v promocisjke aktivnosti
  • 3 novo razviti produkti po principu zaprtega kroga do 30.5. 2018 (1. tekstilno program, 2- lesni program, 3. Darilni/dekorativni program)
  • 1 novo razvit inovativni program do 30.5. 2018 (Program preprečevanja zdrsa v revščino)

  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook

  Prevod / Jezik

  slhrenfrdeit