slhrende

  2SoKroG / Aktivnosti projekta

  Kratek povzetek strokovnega srečanja:

  img-20181206-112822Dne 6.12.2018 se je v okviru projekta »2SoKrog« izvedlo strokovno srečanje »Peer Review« na temo »Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti«. Z namenom osveščanja, izobraževanja, spodbujanja in razprave o vlogi socialne aktivacije so bile predstavljene najnovejše ugotovitve, trendi, smernice in primeri dobrih praks, ki so podlaga za razvoj krepitve medsektorskih partnerstev in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti na področju socialne aktivacije.


  Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška

  img-20181206-094343Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se aktivno vključijo v družbo, uspešnejše na trg dela v okviru socialnih podjetjih in gospodarskih javnih služb lokalnih skupnosti, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.


  logo-interreg           logo-2soKrog
  Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook