slhrende

  2SoKroG

  logo-interreg logo-RS-kohezijsko-politiko

  2SoKroG: Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja

  Dostopnost državljanov do javnih storitev se znatno razlikuje od socialno-ekonomskega položaja. Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integralnih socialno aktivacijskih programov zaradi težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in vključenosti v družbo. 2SoKroG kot inovativni model javnih storitev nadgrajuje premalo učinkovit sistem socialnih transferjev, ki glede na demografske kazalnike predstavlja resen problem. Z modelom socialne aktivacije bo doseženo povečanje institucionalnih zmogljivosti javnih ustanov na področju socialnih in zaposlitvenih storitev in krepitev medsebojnega partnerstva za opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih oseb do trga dela. Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo za doseganje celostnega pristop pri reševanju problema socialne izključenosti in tveganj zdrsa v revščino.


  Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije 2SoKroG je ključno zagotoviti krepitev partnerstev in dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine uspešneje približevale trgu dela, postale bolj motivirane za življenjske spremembe in posledično izboljšale psihosocialno zdravje.


  • Vzpostavljene in okrepljene čezmejne strukture sodelovanja javnih institucij socialnega varstva in zaposlovanja ter vertikalna povezanost na področju socialne aktivacije.
  • Razvoj programa in testiranje inovativnega modela socialne aktivacije v centrih za socialno delo in uradih za delo s ciljem opolnomočenja ranljivih ciljnih skupin za večjo socialno in zaposlitveno vključenost (v socialnem podjetništvu in drugih prilagojenih trgih dela čezmejnega območja).

  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook