Surface (CPU – FUA Ljubljana) S ponovno uporabo do zdravega okolja