Izjava CPU Ljubljana - Ohranjanje tradicije

Naziv Projekta: SURFACE

Slovenski partner: Center ponovne uporabe (CPU)

Pridruženi partner: MOL Ljubljana

PARTNERSTVO SESTAVLJAJO:

 1. Waste Management Association Mid-Tyrol, LP, ATM
 2. BAN Social Enterprise Ltd / withdrawn, PP, BAN
 3. REUSE center, PP, CPU
 4. Province of Rimini, PP, PoR
 5. Insieme Social Enterprise, PP, INSIEME
 6. ZAK Wastemanagement GmbH, PP, ZAK
 7. Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, PP, K-PV
 8. Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research, PP, BZN
 9. ACT group , PP, AG
 10. Reuse and Recycling European Union Social Enterprises, PP, RREUSE
 11. IURS -Institute for Sustainable Development of Settlements, PP, IURS

Trajanje projekta: julij 2017 - junij 2020

OHRANJANJE DEDIŠČINE IN OBIČAJEV ZA VZPOSTAVITEV PAMETNEGA PARKA PONOVNE UPORABE (SMART REUSE PARK)- SURFACE

CPU Ljubljana, 9. februar 2018: Ohranjanje dediščine s peko in uporabo posode iz preteklosti

Ponovna uporaba je zelo pomemben pristop k reševanju izzivov ravnanja z odpadki in preprečevanja nastajanja odpadkov na funkcionalnih urbanih območjih. Države, ki se ukvarjajo z izvajanjem strategij za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo na nacionalni ravni, sta DE in AT. Sledijo IT in SI, neravnovesje pa je razvidno pri PL, CZ, HU in HR. Ampak tudi te "razvite" države imajo ogromno pomanjkanje izvajanja koncepta prednostnega reda ravnanja z odpadki. Projekt SURFACE zato vključuje dopolnilne in sinergijske partnerje v različnih malih in srednje velikih mestih z različnimi začetnimi položaji, kje želi prispevati k razvoju lokalnih strategij in načrtov za upravljanje okolja, ki temeljijo na preprečevanju in ponovni uporabi odpadkov. Center ponovne uporabe (CPU) je partner v projektu SURFACE in skozi različne aktivnosti ozavešča o pomenu ponovne uporabe, varčne rabe z viri in vpliva na razvoj družbeno odgovornega podjetništva. Na področju ohranjanja kulturne dediščine ima CPU pomembno vlogo prav v fazi ozaveščanja o pomenu ohranjanja in varovanja tovrstne dediščine. V ta namen je bil izveden dogodek peke zdravih pirinih krofov v CPU Ljubljana z uporabo in predstavitvijo posode iz preteklosti. Podeželjska gospodinjstva še danes uporabljajo specifične lonce, sklede, pekače v namen priprave tradicionalnih jedi, kot so pustni krofi.

V sklopu projekta SURFACE zato CPU omogoča dostopnost do dediščine s predstavitvijo njene uporabe v tradicionalne namene, kar predstavlja dodano vrednostin namen naše dediščine, ki je skupno dobro. Njene različne oblike, snovne in virtualne, fizične inkognitivne, v ljudeh zbujajo najrazličnejše zaznave. To iskanje je tesno povezano s spoštovanjemčloveške raznolikosti in različnimi interpretacijami, ki jih dediščina ponuja.

Mojstrica poznavanje in uporabe pire Tanja Gobec je prikazala način izdelave pirinih krofov, uporabila je posodo preteklosti in obiskovalce seznanila s pomenom ohranjanja in varovanja običajev in tradicije uporabe posode, ki je mladi ne poznajo več. Udeleženci delavnice so bili enotnega mnenja, da ima posoda iz preteklosti poleg kulturne dediščine tudi dodano vrednost v kakovosti, saj so dobrote pripravljene v takšni posodi bolj okusne. CPU tako nudi možnost spoznavanja preteklosti preko ohranjanja kuturne dediščine v sednajosti z ohranjenjem tradicije priprave in peke tradicionalnih jedi v pustnem času.

Reuse pametni park namreč nastaja v ozaveščenosti potrošnikov, ki bodo udejanjali ponovno uporabo na vsakem koraku, od odločitve za pametno mobilnost, do nakupa izdelkov iz druge roke, kakor tudi v izmenjavi izdelkov in vzgoji otrok o omejitvah našega planeta. O slednjem danes ne slišimo veliko, zato je projekt SURFACE ključnega pomena za kakovostno življenje v prihodnosti.

CENTER PONOVNE UPORABE D.O.O., SO.P.

http://www.cpu-reuse.com/

T +386 3 752 07 90

T +386 41 634 594

www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html

https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/