Program SA - grajska kavarniška popravljalnica odprla svoja vrata

Grajska kavarna6S programom socialne aktivacije Grajska kavarniška popravljanica oz. »Kava za dva« smo udeležencem z izvedbo tretjega modula v tem poročevalskem obdobju ponudili dostopne, raznolike in aktualne zelene vsebine, ki prispevajo k opolnomočenju za približevanje trgu dela.

Z dejavnostjo ponovne uporabe, ki jo izvajamo, smo z grajsko kavarniško popravljalnico ustvarili praktični primer nove tržne niše za izhode iz programov, kar je priložnost za razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti.

Vključitev osebe v program SA zasleduje naslednje cilje:

  • razvoj socialnih veščin in spretnosti;
  • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo;
  • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti;
  • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela;
  • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije;
  • dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial osebe

Rezultati programa SA bodo:

  1. povečan dostop na trg dela ciljnim skupinam zaradi sodelovanja v programu SA
  2. zagotovljen izhod za najmanj 25% ciljne skupine, ki bodo pridobili kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela
  3. povečan delež oseb iz ciljne skupine, ki se bodo po zaključku programa SA aktivno vkjučili v iskanje zaposlitve, usposabljanje, pridobivanje kompetenc
  4. vzpostavljena 1 grajska kavarniška popravljanica v gradu Ormož z izvajanjem dejavnosti »naredi sam« z megeneracijsko funkcijo.

S programom socialne aktivacije Grajska kavarniška popravljanica oz. »Kava za dva« smo vzpostavili novo življenje v gradu Ormož. Grad je bil namreč prej v tem delu zapuščen, prazen, kajti pred 3 leti se je iz njega preselila knjižnica. Kroženje virov in znanja ter veščin je izhodišče našega razmišljanja k iskanju rešitev v lokalnem okolju. Te rešitve potem postanejo dobra praksa za širše okolje in spodbudijo k razmišljanju in spremembi načina življenja. Izzivi, ki smo jih imeli: prazen grad, zapuščeni prostori v propadajočem stanju, naraščanje količin izdelkov-kosovnih materialov, ki so še v dobrem stanju, a jih ljudje usmerijo med odpadke, ki jih ne želijo več, vedno več izdelkov za kratek čas uporabe, naraščajoče število prejemnikov denarnih pomoči – brezposlenih, nekateri tudi 19 let, brez upanja, da sploh kdaj dobijo zaposlitev. V Ormožu je težko dobiti pravo kavo, vse ponujajo avtomati, razlog je seveda znan. Torej – okoljski in socialni problemi, katerih se zaveda tudi lokalna skupnost, zato nam je Občina Ormož omogočila v Gradu najem prostorov po simbolični ceni. Udeleženci SA so v III. Izvedbenem modulu v praksi spoznali pot od zastavljenega cilja do realizacije. Mnogi namreč nimajo izkušnje, da bi znali planirati, si postavljati cilje in jih tudi dosegati, pri čemer je pomembna vztrajnost. Slednja je bila tudi pogosta tema skupinskih razgovorov.

  Grajska kavarna2 Grajska kavarna3 Grajska kavarna4 Grajska kavarna5