Grajska kavarniška popravljalnica - Pano

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija
Naziv operacije: Grajska kavarniška popravljalnica
Cilj operacije: »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«
»Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«.
Cilj programa: »Dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc s poudarkom na delovnem usposabljanju«.

grajska-popravljalnica-logo2