Projekt 2SoKroG

interreg cpu-logo-100px

2SoKroG: Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja

Dostopnost državljanov do javnih storitev se znatno razlikuje od socialno-ekonomskega položaja. Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integralnih socialno aktivacijskih programov zaradi težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in vključenosti v družbo. 2SoKroG kot inovativni model javnih storitev nadgrajuje premalo učinkovit sistem socialnih transferjev, ki glede na demografske kazalnike predstavlja resen problem. Z modelom socialne aktivacije bo doseženo povečanje institucionalnih zmogljivosti javnih ustanov na področju socialnih in zaposlitvenih storitev in krepitev medsebojnega partnerstva za opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih oseb do trga dela. Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo za doseganje celostnega pristop pri reševanju problema socialne izključenosti in tveganj zdrsa v revščino.